+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

SNOW FACTORY

Snežné delo pre vyššie teploty

Pre požadované oblasti použitia výroby snehu ponúka značka TechnoAlpin zariadenie Snowfactory. Predovšetkým severne ležiace strediská sa často nachádzajú v oblastiach, v ktorých je na zasnežovanie príliš teplo. Snowfactory im tak poskytne istotu pri plánovaní. Tým by však toto zariadenie nemalo slúžiť ako klasické zasnežovacie zariadenie. Malo by doplniť a rozšíriť možnosti využitia technického zasnežovania. Tento druh výroby snehu preto nachádza využitie hlavne pri úsekoch zjazdoviek v nižších polohách, alebo podujatiach vo veľkých mestách.

Výroba snehu sa pri Snowfactory uskutočňuje inovatívnou chladiacou technológiou. Bez chemických prísad sa voda chladí v efektívnom výmenníku tepla až na bod mrazu. Chladiaci okruh pritom zostáva uzatvorený a umožňuje výrobu snehu pri každej vonkajšej teplote.

Bezproblémové a okamžité použitie

Na inštaláciu zariadenia Snowfactory netreba vykonať žiadne náročné stavebné práce alebo inštalácie. Zasnežovacie zariadenie v prevádzkyschopnom stave je dodávané v kontajneri priamo do daného miesta použitia. Po pripojení na zdroj elektriny a vody možno spustiť prakticky nepretržité zasnežovanie, nezávisle od vonkajších podmienok alebo teploty vody priamo na mieste.

Tým sa Snowfactory hodí aj na dočasné inštalácie. Vďaka možnosti sériovej výroby tohto snežného dela a rozmanito odskúšanej technike možno vyrábať rozličné diely rôznych veľkostí a prispôsobovať ich individuálnym okolnostiam. Rozmery sú pritom dimenzované špeciálne pre daný chladiaci okruh a používanie kvalitných komponentov umožňuje výrobu snehu s vysokou energetickou efektívnosťou každého spôsobu použitia a konštrukcie.