+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

Corona virus (COVID-19) dezinfekčné opatrenia EmiControls

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov sú pre nás a celú skupinu TechnoAlpin veľmi dôležité. S cieľom poskytnúť našim zamestnancom pracujúcim vo výrobe najlepšiu možnú ochranu pred koronavírusom, sme teraz dezinfikovali celú výrobnú halu, dielne a tiež sklady. Dezinfekčný prostriedok (virucídny / baktericídny) sa aplikoval pomocou nášho vysokotlakového zariadenia V12so.

Primárnym cieľom dezinfekčného opatrenia bolo vyčistiť pracovné povrchy od baktérií, vírusov a húb. Aj tu sa používa princíp vodnej hmly: rozprášením dezinfekčného prostriedku na mnoho malých kvapiek sa vytvorí jemná hmla. Táto jemná hmla pokrýva všetky povrchy a vďaka svojej nízkej rýchlosti sedimentácie dosahuje aj veľmi skryté rohy. Množstvo kvapaliny je také malé, že jej použitie vo vnútorných priestoroch nie je problém.

V12so beží dvoma rýchlosťami, čo nám umožnilo prispôsobiť rozsah hmly (30 alebo 50 metrov) podľa veľkosti haly. Prevádzkové náklady sú v porovnaní s inými dostupnými riešeniami na trhu veľmi nízke. V12so sa už úspešne používa na boj proti baktériám v recyklačnom závode v Poľsku.

Ak by ste chceli dezinfikovať svoje haly, sklady alebo vonkajšie priestory, kontaktujte nás.

Fercam Logistics&Transport

Brigl