+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

Vrtuľové snežné dela

| Snežné delá pre veľkoplošné zasnežovanie

Vrtuľové snežné delá, resp. snežné delá spoločnosti TechnoAlpin vynikajú v oblasti výroby snehu svojimi priekopníckymi vlastnosťami. Výsledkom dôkladného programu výskumu a vývoja sú turbínové snežné delá vybavené inovačnými a efektívnymi technológiami. Okrem iného k nim patrí použitie keramických dýz Quadrijet, bezolejových jednotiek kompresorov alebo filtrov ventilových blokov. Na zvýšenie výkonu boli lopatky vrtule dimenzované na optimálne prúdenie vzduchu aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Znižujú sa tak aj emisie hluku.

Okrem výkonu sa osobitná pozornosť venuje aj energetickej efektívnosti snežných diel. Dôsledné riadenie dostupných zdrojov je znakom kvality a trvalej udržateľnosti spoločnosti TechnoAlpin. Používanie keramických dýz Quadrijet je tak zárukou rovnomerného rozprašovania a znižuje potrebné množstvo vody.