+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

TF10 MANUAL

Snežné vrtuľové delo

Vysoký výkon zasnežovania. Veľký dosah zasnežovania. Manuálna regulácia.

Manuálne ovládané snežné delo TF10 manual predstavuje optimálnu symbiózu osvedčených komponentov snežného dela TF10 a nového princípu manuálneho zasnežovania a prekvapuje svojou efektívnosťou a jednoduchým používaním.

Všetky funkcie tohto turbínového snežného dela možno regulovať pomocou ovládacieho panela a displeja. Dosah zasnežovania a veľkosť zasnežovanej plochy možno nastaviť pomocou 16 regulačných stupňov, ktoré zabezpečia kvalitný sneh aj pri premenlivých poveternostných podmienkach. Nezaručí sa tak len konštantná kvalita snehu, ale uľahčuje sa aj príprava.

Jednoduchá manipulácia snežného dela

Manuálne ovládané snežné delo TF10 manual presviedča predovšetkým svojím revolučným manuálnym regulovaním dýz. Toto sa už nevykonáva na dýzovom venci alebo na ventilovom bloku, ale jednotlivé dýzy možno jednoducho a pohodlne zapojiť a odpojiť na displeji. Vďaka tomu možno toto turbínové snežné delo využívať ako mobilné , ale takisto aj namontované na zdvíhacích zariadeniach, ramenách a vežiach bez toho, aby sa bral ohľad na náročnosť obsluhovania tohto zariadenia. Vďaka voliteľnému elektromotoru sa snežné delo TF10 manual v prípade poruchy automaticky vypne a zabráni sa tak škodám na stroji a vytváraní ľadu na zjazdovke.

Rovnako ako v prípade plnoautomatického snežného dela TF10, aj pri manuálne ovládanom snežnom dele TF10 manual je motor uložený vo vnútri turbíny, vďaka čomu je delo odolné proti vibráciám a výrazne sa tak znižujú emisie hluku. Toto turbínové snežné delo sa preto hodí aj na technické zasnežovanie v obývaných oblastiach.

Technické komponenty

Tryskový veniec

Vďaka 24 tryskám typu Quadrijet a 8 nukleátorom je snežné delo TF10 manual najvýkonnejším strojom na trhu. Turbínové snežné delá spoločnosti TechnoAlpin sú opatrené dýzami Quadrijet odolnými voči opotrebovaniu s keramickou vložkou. Keramická vložka zaručuje vysokú odolnosť aj pri agresívnej vode. Štvorprúdová technológia zaručuje optimálne a rovnomerné rozprašovanie a vďaka tomu aj zasnežovanie s najvyššou kvalitou snehu. Túto pokrokovú technológiu používa spoločnosť TechnoAlpin už od roku 1992 a pomocou bodového vyhrievacieho systému v dýzovom venci zabezpečuje nízku spotrebu energie.

Systém ventilov a vodný filter

Pri všetkých snežných delách spoločnosti TechnoAlpin možno v závislosti od teploty zapojiť alebo odpojiť dýzy. Dosahuje sa tak konštantne vysoká kvalita snehu. Vďaka ventilovému bloku možno túto reguláciu vykonávať jednoducho a plynule. Aj vložka vodného filtra z kvalitnej ušľachtilej ocele typu WEDGE WIRE je úsporne integrovaná do ventilového bloku. Je bezzvarová a preto mimoriadne odolná.

Bezolejový kompresor

Snežné delá spoločnosti TechnoAlpin sú vybavené bezolejovým piestovým kompresorom z hliníka s integrovaným chladiacim okruhom. Už od roku 1999 možno snežné delá vďaka tomuto systému umiestniť vo akejkoľvek šikmej pozície. Bezolejové jednotky kompresorov firmy Kaeser pracujú okrem toho výnimočne ohľaduplne k životnému prostrediu a zabezpečujú, aby sa pri zasnežovaní do prostredia nedostala ani kvapka oleja. Pri rovnakom výkone spotrebujú menej energie a nie sú odkázané na každoročnú údržbu. Keďže olejové filtre, náplne do olejového odlučovača, monitorovanie stavu oleja a ohrev pri nečinnosti nie sú potrebné, možno znížiť každoročné prevádzkové náklady zasnežovacieho zariadenia.

Turbína

Vďaka turbíne s motorom uloženým vo vnútri a počtu otáčok 1.460 ot./min. je stroj odolný proti vibráciám a emisie hluku sú výrazne zredukované. S priemerom turbíny 90 cm vyniká manuálne ovládané snežné delo TF10 manual nad všetkými doterajšími turbínovými snežnými delami spoločnosti TechnoAlpin a vďaka výkonu ventilátora 18,5 kW a výkonu kompresora 4 kW sa vyznačuje vynikajúcou spotrebou energie.

Meteorologická stanica

Aby sa dalo snežné delo optimálne nastaviť podľa aktuálnych parametrov, sú potrebné aktuálne údaje o počasí. V meteorologickej stanici sa preto vždy zbierajú a spracúvajú aktuálne údaje o teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu. Okrem toho možno použiť aj snímače smeru vetra, rýchlosti vetra a výšky snehovej pokrývky.

Mobilita a všestrannosť

Mobilná konštrukcia

Schopnosť manévrovania a rovnováha snežného dela sú optimalizované. Vďaka sofistikovanému usporiadaniu hlavných konštrukčných celkov, ako je motor, kompresor, skriňový rozvádzač a ventilový blok okolo stredovej osi stroja a zníženému ťažisku je stroj napriek svojej veľkosti len o niečo ťažší ako ostatné turbínové snežné delá.

Dvojdielny nosný rám s podperami

Konštrukcia umožňuje pomocou voliteľne dostupného dvojdielneho podvozku jednoduché prestavenie mobilných vložených dielov na pevne inštalované zariadenie na zdvíhacom zariadení. Predný diel podvozku sa pritom niekoľkými úkonmi demontuje ešte na korbe pásového vozidla a stroj sa ukotví a zafixuje priamo na sane zdvíhacieho zariadenia. Potom sa demontujú podpery a zadný diel podvozku.

Pevná inštalácia na veži

Ťažko dostupné úseky zjazdovky s vyššou potrebou zasnežovania sú typickými príkladmi využívania pevne inštalovaných snežných diel na veži. Vyvýšená pozícia snežného dela zlepšuje výkon zasnežovania. Veža pozostáva z oceľového stĺpa vysokého 1,6 m a montážneho podstavca vysokého 20 cm. Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti je montáž jednoduchá. Ochranné matrace patria takisto k štandardnému vybaveniu, rovnako ako plošina umožňujúca vykonávanie inšpekcií.

Pevná inštalácia na zdvíhacom zariadení

Pri inštalácii na zdvíhacom zariadení sa snežné delo umiestni na oceľový stĺp vysoký 3,5 m alebo 4,5 m, ktorý je vybavený posuvnou plošinou. Táto disponuje centrovacím zariadením na jednoduchšiu prvú inštaláciu alebo inštaláciu pri transporte vzduchom. Obsluha snežného dela sa vykonáva prostredníctvom rádiového diaľkového ovládania Bluetooth alebo prostredníctvom voliteľne dostupnej klávesnice, ktorá je umiestnená vo výške očí. Zdvíhacie zariadenia sú dostupné vo verzii s manuálnym ovládaním, so systémom HIT-TRAC 8 alebo ako hydraulický systém. Údržbárske práce možno pritom vykonávať pomocou rôznych systémov. Pri manuálne ovládanom zdvíhacom zariadení možno snežné delo spúšťať pomocou mechanického zdviháku. Zdvíhacie zariadenie systému HIT-TRAC 8 možno poháňať motorizovaným lanovým kladkostrojom HIT-TRAC 8. Ťažné lano prechádza skupinou kladiek na hornom konci zdvíhacieho zariadenia a vratnou kladkou na saniach a spolu so saňami sa snežné delo zdvíha alebo spúšťa. V prípade hydraulického zdvíhacieho zariadenia sa snežné delo dvíha a spúšťa pomocou čerpadla s elektromotorom a hydraulického valca umiestneného vo vnútri stĺpa zdvíhacieho zariadenia.

Inštalácia na ramene

Snežné delá možno montovať na nosnom ramene s dĺžkou 12 m. Typickými príkladmi takéhoto využitia sú nedostatočne zasnežené široké zjazdovky, pri ktorých sa snežné delá musia v dôsledku poveternostných pomerov umiestniť na zjazdovke. Snežné delo sa obsluhuje prostredníctvom rádiového diaľkového ovládanie Bluetooth alebo prostredníctvom klávesnice umiestnenej vo výške očí.