+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

PRIEMYSEL A VÝSKUM

Využitie snehu v oblasti techniky, priemyslu a výskumu

Moderná technika interiérového zasnežovania nachádza svoje uplatnenie aj v priemyselných odvetviach a vo výskume. Preto je možné vytvoriť najrôznejšie zimné simulácie a testovať materiály v najrozličnejších podmienkach. Rovnako sa napodobňujú a skúmajú rôzne situácie v rámci výskumu a vývoja.

Aerodynamické tunely

Aerodynamické tunely umožňujú výrobu snehu za účelom testovania vozidiel rôzneho druhu. Zlúčením vetra a snehu rôznej kvality a množstva vznikajú početné kombinácie, ktoré poskytujú podrobný pohľad na správanie materiálov. Pre detailné a rozsiahle testy ponúka TechnoAlpin individuálne riešenie kombinácie výrobkov, ktoré sú perfektne prispôsobené daným podmienkam.

Testovanie pneumatík na snehu

Pneumatiky je nutné testovať na rôznych povrchoch a za rôznych poveternostných podmienok. Pomocou snežnej techniky TechnoAlpin sa môžu testovať aj rôzne zimné situácie. Testy pritom poskytujú na základe rozmanitých možností nastavenia vo výrobe snehu rozsiahle výsledky. Pri zohľadnení konkrétneho testovacieho prostredia sa vypracuje individuálne riešenie v oblasti testovacích zariadení pre pneumatiky.

Materiálové skúšky 

Rozličné materiály reagujú na sneh rôznym spôsobom. Prostredníctvom simulácie snehu a zimy umožňuje TechnoAlpin testovať odolnosť proti snehu a zime veľkého množstva materiálov pre priemysel. Popri využitiu technológie EcoSnow ponúkajú testovacie zariadenia pre materiály predovšetkým individuálne riešenie. Toto riešenie sa perfektne prispôsobí potrebám a zahŕňa v sebe kombináciu rozličných interiérových zasnežovacích techník.

Testovanie pre priemysel a techniku

Sneh pre zimné simulácie sa rozmanito využíva v oblasti priemyslu. Vďaka tomu sa môže vykonávať testovanie domov, fasád, alebo okien pod vplyvom chladných poveternostných podmienok. Takisto možno koncipovať testy , ktoré simulujú poveternostné podmienky a zimu. Pre každú oblasť použitia možno spoločne so zákazníkom nájsť riešenie šité na mieru.

Výskum a vývoj

V oblasti výskumu sa neustále zvyšuje úsilie skúmať rôzne dopady v dôsledku klimatických zmien. Technológia interného zasnežovania značky TechnoAlpin preto nachádza svoje uplatnenie aj v oblasti konštrukcie klimatických komôr. Použitím techniky EcoSnow alebo stroja S6 sa môže vyrábať sneh rôznych kvalít a tým sa umožňuje testovanie rozličných klimatických situácií.