+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

CERTIFIKÁTY

Medzi priority spoločnosti TechnoAlpin patrí dodržiavanie medzinárodných štandardov vo všetkých oblastiach. Významné opatrenia na bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia a maximálna kvalita výroby sú preto základnými princípmi firmy. Z tohto dôvodu spoločnosť TechnoAlpin zaviedla systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 a optimalizovala tak rad procesov.

Od novembra 2007 vlastní spoločnosť TechnoAlpin okrem toho certifikát ISO 14001. Tento certifikát potvrdzuje, že sa do prevádzkových procesov integrujú požiadavky životného prostredia. Od decembra 2009 zaviedla

spoločnosť TechnoAlpin systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001 s cieľom zníženia počtu pracovných úrazov a zlepšenia zdravia zamestnancov na pracovisku.

Veľkú úlohu pri bezpečnosti zariadení zohráva aj kvalita zváracích prác na čerpadlách a potrubiach. Tak rôzne prípravné zváracie práce, ako aj interné kontroly kvality pritom zaručujú dodržiavanie požiadaviek ISO 3834-2. Pritom sa predpokladá, že určitý percentuálny podiel prác sa podrobí nedeštruktívnej skúške prostredníctvom röntgenu a ultrazvuku.