+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

EmiControls: ochraňujeme Vás a Vaše podnikanie

Spoločnosť EmiControls pre Vás ponúka riešenia šité na mieru. Pomocou vodnej hmly vytvorenej našimi zariadeniami dokážeme účinne bojovať proti prachu, pachu a požiarom. Naše skúsenosti v oblasti atomizácie vody umožnilo bezprecedentné výsledky v mnohých oblastiach ako napríklad zníženie prašnosti v oblasti výroby, zníženie pachu vo vašom meste alebo hasenie požiarov. Pri eliminácii prašnosti naše zariadenia produkujú vodnú hmlu zachytávajúcu častice prachu, ktoré následne sú privádzané k zemi. Pre účinnú kontrolu prašnosti je potrebné vytvoriť dokonalú vodnú hmlu a my v EmiControls sme tento proces z dokonalili.

Zníženie tvorby zápachu je vhodné pre mestá a okolie, do ktorých zápach naozaj nepatrí. Taktiež naša technológia eliminácie zápachu sa úspešne používa v zariadeniach na kompostovanie alebo recykláciu a tým dokáže vytvoriť lepšie prostredie pre susedov a zamestnancov. Bezpečnosť pri hasení požiaru sa dá vďaka vodnej hmle výrazne zvýšiť. Vodná hmla rýchlo tlmí energiu ohňa a významne zvyšuje chladiaci účinok.

Ponúkame riešenia v nasledujúcich oblastiach

EmiControls spoločný menovateľ: vodná hmla

Spoločným menovateľom našich riešení je vodná hmla. Využili sme skutočnosť, že atomizáciou vody vieme vytvoriť mikročastice vodnej hmly, ktorá je efektívnejšia ako klasické rozprašovanie. Atomizáciu vody dosahujeme pomocou vysokotlakých čerpadiel a špeciálnych keramických dýz vyvinutých priamo pre tento sektor.

Vďaka tejto technológii sme schopný vytvárať inovácie v oblasti hasenia požiaru, regulácie prachu, regulácie zápachu alebo odparovania.

Každý problém si vyžaduje individuálne riešenie. Hneď od prvej konzultácie sa zameriavame na plánovanie podľa potrieb našich zákazníkov. Počas počiatočnej kontroly na mieste overujeme skutočnú situáciu zákazníka, aby sme mohli zaručiť optimálne riešenie problému, či už ide o kontrolu prachu, zápachu, alebo požiaru. Na základe poznatkov získaných počas návštevy vytvárame riešenie. Jednou z našich najväčších silných stránok je náš globálny popredajný servis. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať ohľadom akýchkoľvek otázok alebo problémov so strojom alebo zariadením. Náhradné diely sa dodávajú do celého sveta v čo najkratšom čase. Spoločný menovateľ: vodná hmla

Kde môžu byť naše výrobky použité

Náš sortiment je rozsiahly vďaka rozmanitosti výrobkov. Na jednej strane môžeme poskytnúť riešenia problémov s prachom pri demoláciách, stavebníctve a prístavoch a na druhej strane našu technológiu kontroly zápachu možno použiť v recyklačných, kompostovacích jamách a čistiarňach odpadových vôd.

Hasiace turbíny sa používajú v tuneloch, na letiskách, vo vysokonapäťových zariadeniach, v priemysle a pri lesných požiaroch. Zrýchlenie odparovania je proces veľmi potrebný pri ťažbe solí, baniach a v priemysle.

EmiControls v akcii