+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

Regulácia emisií prachu  

Znižovanie prašnosti pomocou vodnej hmly 

Potláčanie prachu vodnou hmlou je úspešný spôsob, ako obmedziť nežiaduce emisie prachu. Je to užitočné najmä v odvetviach, kde je potrebné dodržiavať určité limity. Zároveň zlepšuje aj pracovné podmienky zamestnancov a podporuje životnosť strojových zariadení.

Prach sa týka distribúcie jemných častíc pevných látok vo vzduchu, ktoré sú spôsobené mechanickými procesmi alebo všeobecným vírením prachu. Častice prachu vo vzduchu majú negatívny vplyv na ľudí, životné prostredie a použité zariadenie.

Naše riešenia na potlačenie prachu vytvárajú jemnú vodnú hmlu, ktorá navlhčuje prachové častice, robí ich ťažšími a privádza ich na zem. Základným aspektom tohto procesu je výroba správnej veľkosti kvapiek. Kvapky, ktoré sú príliš veľké, rovnako ako kvapky vytvorené konvenčnou hadicou, majú nízku úroveň kontroly prachu. Dostupná plocha povrchu je menšia a kvapky sú ťažšie. Len tak vznášajú vo vzduchu na krátku dobu, čo významne znižuje možnosť väzby s prachom. Ak sú však kvapky príliš malé, môžu byť odfúknuté vetrom a už nemôžu dosiahnuť svoj cieľ.

Naša sila spočíva v tom, že vodu môžeme rozprášiť na širokú škálu kvapôčok (medzi 10 – 100 μm). Výsledkom je, že naše zariadenia zvládajú akýkoľvek problém s prachom a dokážu sa prispôsobiť celému radu podmienok. Predovšetkým je pre úspešné potlačenie prachu nevyhnutné nájsť tú správnu kombináciu medzi účinným viazaním prachu a ochranou tovaru nachádzajúceho sa v tej istej oblasti (napríklad recyklované predmety sa nesmú v recyklačnom závode namáčať. 

Vždy o krok vpred

Prebiehajúci výskum a vývoj nás inšpirovali k vytvoreniu novej generácie turbín. Inovatívne materiály a rafinovaná aerodynamika lopatiek zaisťujú:

  • lepší výkon pri rovnakej spotrebe energie
  • viac ticha

Globálny popredajný servis
Starostlivosť o zákazníka je zaručená aj po zakúpení zariadenia. Zavolajte na horúcu linku – naša globálna predajná sieť sa rýchlo dostane na všetky miesta.

Vývoj našej turbíny

Ďalšie dôležité výhody našich riešení sú:

  • Množstvo vody je možné nastaviť pomocou diaľkového ovládača
  • Hádzaciu vzdialenosť turbíny je možné nastaviť pomocou diaľkového ovládania
  • Všetky stroje pracujú bez čerpadla, keď je tlak vody dostatočne vysoký šetrí to peniaze a predchádza sa tak nedostatku energie
  • Poradíme vám pred, počas a po nákupe
  • Máme veľmi dobre fungujúci celosvetový popredajný servis
  • Náhradné diely sú k dispozícii na celom svete do troch pracovných dní
  • Záruka 2 roky

Na potlačenie prachu ponúkame nasledujúce riešenia

Atomizácia vody na malé kvapôčky vytvára veľký povrch, ktorý optimálne viaže prítomné prachové častice. Viac prachu sa dá viazať pomocou menšieho množstva vody. Táto zásada je rovnaká vo všetkých našich systémoch na reguláciu prachu – bez ohľadu na to, či ide o mobilné stroje na viazanie prachu, jednotlivé postrekovacie systémy alebo celý systém.               

Oblasti použitia

Náš komplexný rad regulátorov prachu poskytuje riešenie pre takmer všetky problémy s prachom  v najrôznejších oblastiach. Diaľkovo ovládaná prevádzka strojov tiež zaisťuje rýchlu a ľahkú manipuláciu a priame prispôsobenie podľa smeru vetra, teploty a vlhkosti. V závislosti od oblasti použitia sa používajú rôzne riešenia alebo kombinácia produktov.

Účinnosť potlačenia prachu

Hlava dýzy namontovaná vo vnútri turbíny vytvára veľmi jemnú vodnú hmlu, ktorá je dobre chránená pred bočnými vetrom. Princíp regulácie prachu funguje takto: kvapôčky vodnej hmly sa kombinujú s časticami prachu rovnakej, alebo podobnej veľkosti. Pretože naše regulátory prachu majú širokú škálu rôznych veľkostí kvapôčok vodnej hmly (10 – 100μ), môžu zachytávať takmer akýkoľvek prach v okolitom vzduchu. Kontrola prachu sa uskutočňuje bez použitia akýchkoľvek prísad.

Riadiaci softvér umožňuje jednoduchú obsluhu stlačením tlačidla, alebo diaľkovým ovládaním. Preto je možné systém okamžite aktivovať a ovládať.