+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

TF10

Vrtuľové snežné delo

Vysoký výkon zasnežovania. Veľký dosah zasnežovania. Príjemná frekvencia.

 

Snežné delo TF10 je vďaka 24 dýzam a 8 nukleátorom najvýkonnejším snežným delom spoločnosti TechnoAlpin a prekvapuje svojou efektívnosťou a jednoduchým používaním. Vďaka mimoriadnemu dosahu zasnežovania a otáčaniu sa sneh distribuuje rovnomerne a na veľkú plochu zjazdovky. Nezaručí sa tak len konštantná kvalita snehu, ale uľahčuje sa aj príprava.

Snežné delá s technickým vysokým výkonom

Snežné delo TF10 disponuje manuálnym vertikálnym nastavením výšky a motorizovaným horizontálnym otáčavým zariadením s manuálnym blokovacím mechanizmom. Prístup k blokovaniu otáčania, nastavenia výšky a ventilového bloku je z jednej strany snežného dela a grafický farebný displej je vybavený podsvietením tlačidiel LED diódami. Výroba snehu je tak jednoduchá aj pri nepriaznivom počasí. Okrem toho je displej vybavený ochranným krytom a zariadením proti vandalizmu. Voliteľne možno stroj opatriť rádiovým diaľkovým ovládaním Bluetooth. Obsluha dela tak bude ešte flexibilnejšia a pohodlnejšia.

Vďaka turbíne s motorom uloženým vo vnútri je snežné delo TF10 odolné proti vibráciáma výrazne sa znižujú emisie hluku. Snežné delo TF10 sa preto hodí aj na technické zasnežovanie v obývaných oblastiach. Do citlivejších oblastí je dostupné turbínové snežné delo vo verzii TF10 Piano, pri ktorej možno emisie hluku znížiť ešte výraznejšie.

Technické komponenty

Dýzový veniec

Vďaka 24 dýzam typu Quadrijet a 8 nukleátorom je snežné delo TF10 najvýkonnejším strojom na trhu. Turbínové snežné delá spoločnosti TechnoAlpin sú opatrené dýzami Quadrijet odolnými voči opotrebovaniu s keramickou vložkou. Keramická vložka zaručuje vysokú odolnosť aj pri agresívnej vode. Štvorprúdová technológia zaručuje optimálne a rovnomerné rozprašovanie a vďaka tomu aj zasnežovanie s najvyššou kvalitou snehu. Túto pokrokovú technológiu používa spoločnosť TechnoAlpin už od roku 1992 a pomocou bodového vyhrievacieho systému v dýzovom venci zabezpečuje nízku spotrebu energie.

Bezolejový kompresor

Snežné delá spoločnosti TechnoAlpin sú vybavené bezolejovým piestovým kompresorom z hliníka s integrovaným chladiacim okruhom. Už od roku 1999 možno snežné delá vďaka tomuto systému umiestniť vo akejkoľvek šikmej pozície. Bezolejové jednotky kompresorov firmy Kaeser pracujú okrem toho výnimočne ohľaduplne k životnému prostrediu a zabezpečujú, aby sa pri zasnežovaní do prostredia nedostala ani kvapka oleja. Pri rovnakom výkone spotrebujú menej energie a nie sú odkázané na každoročnú údržbu. Keďže olejové filtre, náplne do olejového odlučovača, monitorovanie stavu oleja a ohrev pri nečinnosti nie sú potrebné, možno znížiť každoročné prevádzkové náklady zasnežovacieho zariadenia.

Turbína

Vďaka turbíne s motorom uloženým vo vnútri a počtu otáčok 1.460 ot./min. je stroj odolný proti vibráciám a emisie hluku sú výrazne zredukované. S priemerom turbíny 90 cm vyniká snežné delo TF10 nad všetkými doterajšími turbínovými snežnými delami spoločnosti TechnoAlpin a vďaka výkonu ventilátora 18,5 kW a výkonu kompresora 4 kW sa vyznačuje vynikajúcou spotrebou energie.

Bezolejový kompresor

Snežné delá spoločnosti TechnoAlpin sú vybavené bezolejovým piestovým kompresorom z hliníka s integrovaným chladiacim okruhom. Už od roku 1999 možno snežné delá vďaka tomuto systému umiestniť vo akejkoľvek šikmej pozície. Bezolejové jednotky kompresorov firmy Kaeser pracujú okrem toho výnimočne ohľaduplne k životnému prostrediu a zabezpečujú, aby sa pri zasnežovaní do prostredia nedostala ani kvapka oleja. Pri rovnakom výkone spotrebujú menej energie a nie sú odkázané na každoročnú údržbu. Keďže olejové filtre, náplne do olejového odlučovača, monitorovanie stavu oleja a ohrev pri nečinnosti nie sú potrebné, možno znížiť každoročné prevádzkové náklady zasnežovacieho zariadenia.

Odolné elektronické systémy

Elektrické vybavenie snežných diel spĺňa všetky platné predpisy príslušných krajín. Všetky komponenty, ktorých funkciu a životnosť by mohol negatívne ovplyvniť mráz, sú vyhrievané. Grafický farebný displej prehľadne zobrazuje všetky hodnoty snežného dela a elektronická riadiaca jednotka sa stará o bezporuchovú prevádzku a optimálnu reguláciu.

Systém ventilov a vodný filter

Pri všetkých snežných delách spoločnosti TechnoAlpin možno v závislosti od teploty zapojiť alebo odpojiť dýzy. Dosahuje sa tak konštantne vysoká kvalita snehu. Vďaka ventilovému bloku možno túto reguláciu vykonávať jednoducho a plynule. Aj vložka vodného filtra z kvalitnej ušľachtilej ocele typu WEDGE WIRE je úsporne integrovaná do ventilového bloku. Je bezzvarová a preto mimoriadne odolná.

Mobilita a všestrannosť

Mobilná konštrukcia

Schopnosť manévrovania a rovnováha snežného dela sú optimalizované. Vďaka sofistikovanému usporiadaniu hlavných konštrukčných celkov, ako je motor, kompresor, skriňový rozvádzač a ventilový blok okolo stredovej osi stroja a zníženému ťažisku je stroj napriek svojej veľkosti len o niečo ťažší ako ostatné turbínové snežné delá.

Dvojdielny nosný rám s podperami

Konštrukcia umožňuje pomocou voliteľne dostupného dvojdielneho podvozku jednoduché prestavenie mobilných vložených dielov na pevne inštalované zariadenie na zdvíhacom zariadení. Predný diel podvozku sa pritom niekoľkými úkonmi demontuje ešte na korbe pásového vozidla a stroj sa ukotví a zafixuje priamo na sane zdvíhacieho zariadenia. Potom sa demontujú podpery a zadný diel podvozku.

Pevná inštalácia na veži

Ťažko dostupné úseky zjazdovky s vyššou potrebou zasnežovania sú typickými príkladmi využívania pevne inštalovaných snežných diel na veži. Vyvýšená pozícia snežného dela zlepšuje výkon zasnežovania. Veža pozostáva z oceľového stĺpa vysokého 1,6 m a montážneho podstavca vysokého 20 cm. Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti je montáž jednoduchá. Ochranné matrace patria takisto k štandardnému vybaveniu, rovnako ako plošina umožňujúca vykonávanie inšpekcií.

Pevná inštalácia na zdvíhacom zariadení

Pri inštalácii na zdvíhacom zariadení sa snežné delo umiestni na oceľový stĺp vysoký 3,5 m alebo 4,5 m, ktorý je vybavený posuvnou plošinou. Táto disponuje centrovacím zariadením na jednoduchšiu prvú inštaláciu alebo inštaláciu pri transporte vzduchom. Obsluha snežného dela sa vykonáva prostredníctvom rádiového diaľkového ovládania Bluetooth alebo prostredníctvom voliteľne dostupnej klávesnice, ktorá je umiestnená vo výške očí. Zdvíhacie zariadenia sú dostupné vo verzii s manuálnym ovládaním, so systémom HIT-TRAC 8 alebo ako hydraulický systém. Údržbárske práce možno pritom vykonávať pomocou rôznych systémov. Pri manuálne ovládanom zdvíhacom zariadení možno snežné delo spúšťať pomocou mechanického zdviháku. Zdvíhacie zariadenie systému HIT-TRAC 8 možno poháňať motorizovaným lanovým kladkostrojom HIT-TRAC 8. Ťažné lano prechádza skupinou kladiek na hornom konci zdvíhacieho zariadenia a vratnou kladkou na saniach a spolu so saňami sa snežné delo zdvíha alebo spúšťa. V prípade hydraulického zdvíhacieho zariadenia sa snežné delo dvíha a spúšťa pomocou čerpadla s elektromotorom a hydraulického valca umiestneného vo vnútri stĺpa zdvíhacieho zariadenia.

Inštalácia na ramene

Snežné delá možno montovať na nosnom ramene s dĺžkou 12 m. Typickými príkladmi takéhoto využitia sú nedostatočne zasnežené široké zjazdovky, pri ktorých sa snežné delá musia v dôsledku poveternostných pomerov umiestniť na zjazdovke. Snežné delo sa obsluhuje prostredníctvom rádiového diaľkového ovládanie Bluetooth alebo prostredníctvom klávesnice umiestnenej vo výške očí.