+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

MOBILNÉ ĽADOVÉ PLOCHY

Mobilné ľadové plochy pre široké využitie 

Inštalácia pod holým, nebom i v halách (tenisové kurty, basketbalové a hádzanárske ihriská, parkoviská, námestia, obchodné centrá, telocvične atď.) Efektívne využívanie priestoru a hlavne energií z aspektu obdobia použiteľnosti. Veľká variabilita rozmerov, ľahká a rýchla montáž a demontáž uvoľnenie predmetnej plochy vrátane strojovne na iné aktivity a účely. Pri správnej údržbe a prevádzkovaní, dlhodobá funkčnosť, nízke investičné náklady a režijné náklady. Uskladnenie kompletnej  technologickej zostavy. V našich systémoch požívame výlučne ekologické chladiace média.

Mobilná ľadová plocha je zariadenie na vytvorenie súvislej ľadovej plochy variabilných rozmerov, ktorá má všestranné využitie pre rekreačné a športové účely.

• je vhodná pre širokú verejnosť ako spôsob trávenia voľného času
• rozličné športové podujatia
• idividuálne podujatia alebo súkromné športové aktivity
• firemné podujatia, filmovú a televíznu produkciu

Možnosti umiestnenia a výstavby
Skladá sa z komponentov ktoré je možné v krátkom čase opakovane rozkladať a skladať. Jej využitie je možné po dobu šiestich mesiacov v roku, október až marec.

• v rekreačných a športových zariadeniach
• na letných športových plochách, tenisových kurtoch, basketbalových ihriskách a iných športových plochách.
• na verejných plochách, mestských námestiach a parkovacích plochách
• na sídliskách, v hoteloch a v supermarketoch
• v podstate na akýchkoľvek existujúcich rovných plochách

Výhody mobilnej ľadovej plochy

Oproti klasickým stabilným ľadovým plochám má nesporne veľa predností.

• jednoduchá a rýchla montáž
• vyvinutý systém rozkladania a skladania umožňuje po skončení sezóny tieto komponenty uskladniť v pomerne malých priestoroch
• podľa želania zákazníka môže mať ľadová plocha rôzne variabilné rozmery a tvar
• zariadenie je možné prevádzkovať do + 10 až 15 °C vonkajšej teploty v závislosti od osvitu
• slnkom a prúdení vetra