+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

MOBILNÉ ĽADOVÉ PLOCHY

Mobilné ľadové plochy pre široké využitie 

Inštalácia pod holým, nebom i v halách (tenisové kurty, basketbalové a hádzanárske ihriská, parkoviská, námestia, obchodné centrá, telocvične atď) Efektívne využívanie priestoru a hlavne energií z aspektu obdobia použiteľnosti.

Veľká variabilita rozmerov, ľahká a rýchla montáž a demontáž uvoľnenie predmetnej plochy vrátane strojovne na iné aktivity a účely

Pri správnej údržbe a prevádzkovaní, dlhodobá funkčnosť, nízke investičné náklady a režijné náklady. Uskladnenie kompletnej technologickej zostavy. V našich systémoch požívame výlučne ekologické chladiace média.