+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

ZIMNÉ ŠTADIÓNY

 

1996 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Liptovský Mikuláš
Kompletná rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy a strojovne

1997 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Michalovce
Rekonštrukcia chladiarenských rozvodov čpavku v ľadovej ploche

1997 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Zvolen
Revízie chladiarenských zariadení zimného štadióna kompletná rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy a strojovne

1996/7 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Šaľa
Generálna oprava chladiacich veží, kotlového výparníka, potrubných rozvodov čpavku

1997/8 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Nitra
Rekonštrukcia nástrekových trubiek v kanáli, oprava chladiacej veže, oprava pretrubkovania kondenzátora, výmena kompresorov ČKD za kompresory fy. YORK s príslušným potrubným napojením

1998 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Spišská Nová Ves
Kompletná rekonštrukcia strojovne chladenia zimného štadiónu

1999 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Košice (nový všešportový areál)
Realizácia technológie chladenia novovybudovaného zimného štadióna

2000 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Piešťany
Kompletná rekonštrukcia strojovne chladenia na nepriame chladenie, rekonštrukcia vnútornej ľadovej plochy s použitím PE rúr.

2001 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Trnava
Kompletná rekonštrukcia strojovne chladenia na nepriame chladenie, rekonštrukcia vnútornej ľadovej plochy s použitím PE rúr, rekonštrukcia vonkajšej ľadovej plochy s použitím oceľových rúr
.
2005 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Skalica
Kompletná rekonštrukcia strojovne chladenia na nepriame chladenie, rekonštrukcia vnútornej ľadovej plochy s použitím oceľových rúr. Rok 2005.

2006 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Banská Bystrica
Kompletná rekonštrukcia strojovne chladenia na nepriame chladenie, rekonštrukcia vnútornej ľadovej plochy a rekonštrukcia tréningovej ľadovej plochy

2007 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Nitra
Kompletná rekonštrukcia strojovne chladenia na nepriame chladenie.

2008 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Poprad
Kompletná rekonštrukcia strojovne chladenia na nepriame chladenie, rekonštrukcia ľadovej plochy s vyberaním podložia ľadovej plochy a vybudovanie vyhrievanie podložia. Vybudovanie ľadovej plochy s možnosťou rýchlej prestavby na dva rozmery hracej plochy.

2008 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Spišská Nová Ves
Kompletná rekonštrukcia strojovne chladenia na nepriame chladenie, rekonštrukcia ľadovej plochy s možnosťou napojenia na tréningovú ľadovú plochu. Vybudovanie vyhrievania podložia.

2009/10 – HOKEJOVÁ TRÉNINGOVÁ HALA Hamuliakovo
Výstavba technológie chladenia pre tréningovú ľadovú plochu s použitím blokovej chladiacej jednotky s náplňou chladiva freón.

2010/11 – ZIMNÝ ŠTADIÓN Ondreja Nepelu Bratislava
Výstavba technológie chladenia pre hlavnú ľadovú plochu a dve tréningové ľadové plochy. Technológia chladenia s priamym odparovaním čpavku v ľadovej ploche. Vybudovanie vyhrievania podložia ľadových plôch.

2011 – 2013 ZIMNÝ ŠTADIÓN Zvolen
Kompletná rekonštrukcia strojovne chladenia na nepriame chladenie, rekonštrukcia hlavnej a tréningovej ľadovej plochy s vyberaním podložia ľadovej plochy a vybudovanie vyhrievanie podložia.( rekonštrukcia rozložená na tri etapy )

2012 – HOKEJOVÁ TRÉNINGOVÁ HALA Petržalka
Výstavba technológie chladenia pre tréningovú ľadovú plochu s použitím blokových chladiacich jednotiek s malou náplňou chladiva čpavok ( 2 x15 kg ) . Vybudovanie vyhrievania podložia ľadových plôch.

MOBILNÉ ĽADOVÉ PLOCHY

 

1997 BRATISLAVA – PETRŽALKA, Jirásková ulica
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 40x20m

1999, BRATISLAVA – Hviezdoslavovo nám.
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 30x20m

2000 GLOGOW – POĽSKO
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 40x20m

2001 BRATISLAVA – Podunajské Biskupice
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 30x20m

2002 Shopping Park AVION – IKEA Bratislava
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 30x15m

2002 ZVOLEN
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 40x20m

2002 MARTIN
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 20x10m

2003 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA Albion Invest, Černovci , Ukrajina
Výroba, dodávka, a prvotná montáž skladacej, mobilnej ľadovej plochy 20 x 40 m

2004 TVRDOŠÍN
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 40x20m

2005 DONOVALY
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 36x18m

2005 BRATISLAVA – Dúbravka, CVČ, Agátova ulica
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy 36x18m

2006 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA Košice Juh
Výroba, dodávka, a prvotná montáž skladacej, mobilnej ľadovej plochy 20 x 40 m

2006 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA Liptovský Mikuláš
Výroba, dodávka, a prvotná montáž skladacej, mobilnej ľadovej plochy 24 x 48 m

2006 HOKEJBALOVÝ KLUB Skalica
Dodávka a montáž mantinelového ohradenia pre hokejbalové ihrisko 24 x 50 m

2007 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA Košice KVP
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej plochy rozmerov 16 x 34 m.

2008 Bratislava – Zimný štadión Shopping Park AVION – IKEA Bratislava 30x15m

2009 Tatranské kúpele Lučivná
Výroba a dodávka, skladacej, mobilnej ľadovej