+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

NAŠE PROJEKTY

PROJEKTY REALIZOVANÉ V POĽSKU

Návrh zasnežovacieho systému pre lyžiarske stredisko SZCZYRK

Inštalácia zasnežovacích zariadení, čerpacích a kompresorových staníc, vedenie potrubného systému pre vodu a vzduch.

Tyčové snežné dela
Inštalácia: 210 zariadení

Turbínové snežné dela 
Inštalácia: 5 zariadení