+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

EMI CONTROLS

Protipožiarna ochrana a regulácia emisií

V spoločnosti EmiControls ponúkame prispôsobené riešenia v hasiacich a emisných kontrolách pomocou vodnej hmly. Spoločnosť EmiControls je súčasťou skupiny TechnoAlpin Group.

Emi Controls požiarná ochrana

Cieľom spoločnosti EmiControls je efektívnejšie bojovať proti požiaru a regulovať dym tým, že kombinuje optimálnu vodnú atomizáciu s inovatívnymi vozidlami a nadstavbami. Protipožiarne stroje môžu byť inštalované aj ako stacionárne systémy na preventívnu protipožiarnu ochranu.

Kontrola emisií

Riešenia na reguláciu prachu a odstraňovanie zápachu pre širokú a rôznorodú škálu odvetví. Pri recyklácii, výrobe bioplynu a kompostu na skládkach, drvenie a triedenie rôznych výrobkov, škodlivý prach a nepríjemné zápachy.