+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

Snežné delo pre vyššie teploty

Na inštaláciu zariadenia Snowfactory netreba vykonať žiadne náročné stavebné práce, alebo inštalácie. Zasnežovacie zariadenie  je dodávané v prevádzkyschopnom stave v kontajneri priamo do daného miesta použitia. Po pripojení na zdroj elektriny a vody možno spustiť prakticky nepretržité zasnežovanie, nezávisle od vonkajších podmienok a teploty vody priamo na mieste. Tým sa Snowfactory hodí aj na dočasné inštalácie. Vďaka možnosti sériovej výroby tohto snežného dela a rozmanito odskúšanej technike možno vyrábať rozličné diely rôznych veľkostí a prispôsobovať ich individuálnym okolnostiam. Rozmery sú pritom dimenzované špeciálne pre daný chladiaci okruh a používanie kvalitných komponentov umožňuje výrobu snehu s vysokou energetickou efektívnosťou každého spôsobu použitia a konštrukcie.

| Výroba snehu

Snowfactory využíva na produkciu snehu inovatívnu technológiu chladenia. Výkonný výmenník tepla chladí vodu na bod mrazenia bez chemických aditív a umožňuje produkciu snehu v uzavretom okruhu, bez ohľadu na vonkajšiu teplotu. Sneh sa vyrába výhradne z vody. Konzistencia a veľké objemy snehu spôsobujú, že sa sneh udrží dlhšie, aj napriek vyšším okolitým teplotám.

Pre požadované oblasti použitia výroby snehu ponúka značka TechnoAlpin zariadenie Snowfactory. Predovšetkým severne ležiace strediská sa často nachádzajú v oblastiach, v ktorých je na zasnežovanie príliš teplo. Snowfactory im tak poskytne istotu pri plánovaní. Tým by však toto zariadenie nemalo slúžiť ako klasické zasnežovacie zariadenie. Malo by doplniť a rozšíriť možnosti využitia technického zasnežovania. Tento druh výroby snehu preto nachádza využitie hlavne pri úsekoch zjazdoviek v nižších polohách, alebo podujatiach vo veľkých mestách.