+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

TL6

Tyčové snežné delo

Vysoký výkon už aj pri hraničných teplotách

Vysoký výkon. Zaručená kvalita snehu

 

Tyčové snežné delo TL6 disponuje 4 dýzovými okruhmi so 6 možnosťami kombinácií. Zasnežovacia tyč tak poskytuje mimoriadne výkonné zasnežovanie a vyrába výnimočne kvalitný sneh. Snežné delo TL6 môže pracovať aj pri extrémnych hraničných teplotách, pričom pri nízkych teplotách dokáže vyrábať veľké množstvo snehu. Vďaka použitiu inovačných nukleátorov nedochádza v nepravdepodobných prípadoch výpadku stlačeného vzduchu k spätnému toku vody do obehu vzduchu. Stožiarové snežné delo TL6 je tak spoľahlivou zárukou kvalitného snehu v každej situácii a zabraňuje vytvárania ľadu na zjazdovkách

Zasnežovacia tyč na vysokej technickej úrovni

 

Otváranie a zatváranie dýz, ako aj riadenie kombinácií umožňuje motor nachádzajúci sa priamo v hlave stožiarového dela. Vďaka tejto motorizovanej hlave nepotrebuje snežné delo TL6 náročné riešenia ventilov na snežnej tyči alebo v šachte. Nová konštrukcia umožňuje kompletné zníženie stožiarového dela bez toho, aby sa museli odstrániť prípojky vody alebo vzduchu. Údržba je preto výrazne zjednodušená.

 

Technické komponenty

 

Motorizovaná hlava stožiarového dela

 

Motorizovaná hlava stožiarového dela TL6 disponuje štyrmi dýzovými vencami a šiestimi možnosťami kombinácií. Optimálny výkon možno dosiahnuť vďaka nukleátorom najnovšej generácie spolu s osvedčeným tvarom hlavy snežnej tyče Rubis Evolution.

Nukleátory sa vyznačujú nízkou spotrebou vzduchu a táto snežná tyč preto patrí k najefektívnejším snežným tyčiam na trhu. Na druhej strane sa toto stožiarové snežné delo vyznačuje inovačným dizajnom, ktorý v prípade výpadku stlačeného vzduchu zabráni spätnému toku vody do obehu vzduchu. Tým sa značne zvyšuje prevádzková bezpečnosť snežnej tyče. Okrem toho sa špeciálny systém vyhrievania stará o to, aby hlava snežnej tyče ani v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok nezamrzla.

Pri uzatváraní dýz sa voda nachádzajúca sa v dýzovom venci pomocou stlačeného vzduchu vypustí. Kvalita snehu sa tak udržiava konštantne na vysokej úrovni a systém neustále zabraňuje vytváraniu námrazy na snežnej tyči. Otváranie a zatváranie trysiek, ako aj ovládanie kombinácií umožňuje motor nachádzajúci sa priamo v hlave snežnej tyče. V šachte preto nie sú potrebné žiadne ventilové riešenia.

 

Konštrukcia stožiarového dela

 

Konštrukcia sa skladá z pevného podvozku, otočného stĺpa a nepovinného valca určeného na nastavenie výšky. Vďaka tomu možno rúru stožiarového dela kompletne spustiť bez toho, aby sa museli odstrániť vzduchové hadice a hadice na vodu. Konštrukcia umožňuje integráciu voliteľného filtra a výrazne zjednodušuje vykonávanie údržbárskych prác.

 

Systém ventilov

 

Automatický ventil YB tlakovej triedy PN100 reguluje tlak vody a jej prietok, ako aj prietok vzduchu stožiarového snežného dela. Otvárací a zatvárací okruh zahŕňa vypúšťanie vody a odvzdušňovanie. Ventil má patentovaný zatvárací mechanizmus, ktorý v prípade výpadkov elektriny zaručí automatické uzavretie.

 

Filter

 

Za účelom zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti disponuje stožiarové delo TL6 voliteľným filtrom, ktorý je namontovaný na konštrukcii. Vďaka tomu sa filter dá jednoducho čistiť bez toho, aby bolo potrebné zostúpiť do šachty.

 

Meteorologická stanica

 

Aby sa dalo snežné delo optimálne nastaviť podľa aktuálnych parametrov, sú potrebné aktuálne údaje o počasí. V meteorologickej stanici sa preto vždy zbierajú a spracúvajú aktuálne údaje o teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu. Okrem toho možno použiť aj snímače smeru vetra, rýchlosti vetra a výšky snehovej pokrývky.