+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

T40

Vrtuľové snežné delo

Kompaktné rozmery. Nízka hmotnosť. Dobrá manipulácia.

Snežné delo T40 je najkompaktnejšie turbínové snežné delo spoločnosti TechnoAlpin a prekvapuje svojimi malými rozmermi a nízkou hmotnosťou.  Snežné delo T40 disponuje manuálnym vertikálnym nastavením výšky a motorizovaným horizontálnym otáčavým zariadením s manuálnym blokovacím mechanizmom. Prístup k blokovaniu otáčania, nastavenia výšky a ventilového bloku je z jednej strany snežného dela a grafický farebný displej je vybavený podsvietením tlačidiel LED diódami. Výroba snehu je tak jednoduchá aj pri nepriaznivom počasí. Okrem toho je displej vybavený ochranným krytom a zariadením proti vandalizmu. Voliteľne možno stroj opatriť rádiovým diaľkovým ovládaním Bluetooth. Obsluha dela tak bude ešte flexibilnejšia a pohodlnejšia.

Technické komponenty

Tryskový veniec

Vrtuľové snežné delá spoločnosti TechnoAlpin sú opatrené dýzami Quadrijet odolnými voči opotrebovaniu s keramickou vložkou. Keramická vložka zaručuje vysokú odolnosť aj pri agresívnej vode. Štvorprúdová technológia zaručuje optimálne a rovnomerné rozprašovanie a vďaka tomu aj zasnežovanie s najvyššou kvalitou snehu. Túto pokrokovú technológiu používa spoločnosť TechnoAlpin už od roku 1992 a pomocou bodového vyhrievacieho systému v dýzovom venci zabezpečuje nízku spotrebu energie.

Systém ventilov a vodný filter

Pri všetkých snežných delách spoločnosti TechnoAlpin možno v závislosti od teploty zapojiť alebo odpojiť dýzy. Dosahuje sa tak konštantne vysoká kvalita snehu. Vďaka ventilovému bloku možno túto reguláciu vykonávať jednoducho a plynule. Aj vložka vodného filtra z kvalitnej ušľachtilej ocele typu WEDGE WIRE je úsporne integrovaná do ventilového bloku. Je bezzvarová a preto mimoriadne odolná.

Bezolejový kompresor

Snežné delá spoločnosti TechnoAlpin sú vybavené bezolejovým piestovým kompresorom z hliníka s integrovaným chladiacim okruhom. Už od roku 1999 možno snežné delá vďaka tomuto systému umiestniť vo akejkoľvek šikmej pozície. Bezolejové jednotky kompresorov firmy Kaeser pracujú okrem toho výnimočne ohľaduplne k životnému prostrediu a zabezpečujú, aby sa pri zasnežovaní do prostredia nedostala ani kvapka oleja. Pri rovnakom výkone spotrebujú menej energie a nie sú odkázané na každoročnú údržbu. Keďže olejové filtre, náplne do olejového odlučovača, monitorovanie stavu oleja a ohrev pri nečinnosti nie sú potrebné, možno znížiť každoročné prevádzkové náklady zasnežovacieho zariadenia.

Turbína

Turbína s externým motorom dosahuje vysoký prietok vzduchu a zaručuje tak vysoký výkon zasnežovania. S výkonom vrtule 12,5 kW a výkonom kompresora 4 kW sa vyznačuje vynikajúcimi energetickými hodnotami. Vďaka voliteľnému vyhrievaniu lopatiek nedochádza k výpadkom snežného dela aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Meteorologická stanica

Aby sa dalo snežné delo optimálne nastaviť podľa aktuálnych parametrov, sú potrebné aktuálne údaje o počasí. V meteorologickej stanici sa preto vždy zbierajú a spracúvajú aktuálne údaje o teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu. Okrem toho možno použiť aj snímače smeru vetra, rýchlosti vetra a výšky snehovej pokrývky.

Odolné elektronické systémy

Elektrické vybavenie snežných diel spĺňa všetky platné predpisy príslušných krajín. Všetky komponenty, ktorých funkciu a životnosť by mohol negatívne ovplyvniť mráz, sú vyhrievané. Grafický farebný displej prehľadne zobrazuje všetky hodnoty snežného dela a elektronická riadiaca jednotka sa stará o bezporuchovú prevádzku a optimálnu reguláciu.

Mobilita a všestrannosť

Mobilná konštrukcia

S celkovou výškou 2,45 m, šírkou 2,2 m a dĺžkou 2,6 m je snežné delo výnimočne kompaktné a umožňuje jednoduchú prepravu. Vďaka hmotnosti 600 kg je okrem toho snežné delo T40 na 100 % vhodné na leteckú prepravu. Montáž na podvozku ponúka ďalšiu mobilitu a flexibilitu, pretože snežné delo možno prepravovať akýmkoľvek vozidlom na úpravu zjazdovky.

Dvojdielny nosný rám s podperami

Konštrukcia umožňuje pomocou voliteľne dostupného dvojdielneho podvozku jednoduché prestavenie mobilných vložených dielov na pevne inštalované zariadenie na zdvíhacom zariadení. Predný diel podvozku sa pritom niekoľkými úkonmi demontuje ešte na korbe pásového vozidla a stroj sa ukotví a zafixuje priamo na sane zdvíhacieho zariadenia. Potom sa demontujú podpery a zadný diel podvozku.

Pevná inštalácia na veži

Ťažko dostupné úseky zjazdovky s vyššou potrebou zasnežovania sú typickými príkladmi využívania pevne inštalovaných snežných diel na veži. Vyvýšená pozícia snežného dela zlepšuje výkon zasnežovania. Veža pozostáva z oceľového stĺpa vysokého 1,6 m a montážneho podstavca vysokého 20 cm. Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti je montáž jednoduchá. Ochranné matrace patria takisto k štandardnému vybaveniu, rovnako ako plošina umožňujúca vykonávanie inšpekcií.

Pevná inštalácia na zdvíhacom zariadení

Pri inštalácii na zdvíhacom zariadení sa snežné delo umiestni na oceľový stĺp vysoký 3,5 m alebo 4,5 m, ktorý je vybavený posuvnou plošinou. Táto disponuje centrovacím zariadením na jednoduchšiu prvú inštaláciu alebo inštaláciu pri transporte vzduchom. Obsluha snežného dela sa vykonáva prostredníctvom rádiového diaľkového ovládania Bluetooth alebo prostredníctvom voliteľne dostupnej klávesnice, ktorá je umiestnená vo výške očí. Zdvíhacie zariadenia sú dostupné vo verzii s manuálnym ovládaním, so systémom HIT-TRAC 8 alebo ako hydraulický systém. Údržbárske práce možno pritom vykonávať pomocou rôznych systémov. Pri manuálne ovládanom zdvíhacom zariadení možno snežné delo spúšťať pomocou mechanického zdviháku. Zdvíhacie zariadenie systému HIT-TRAC 8 možno poháňať motorizovaným lanovým kladkostrojom HIT-TRAC 8. Ťažné lano prechádza skupinou kladiek na hornom konci zdvíhacieho zariadenia a vratnou kladkou na saniach a spolu so saňami sa snežné delo zdvíha alebo spúšťa. V prípade hydraulického zdvíhacieho zariadenia sa snežné delo dvíha a spúšťa pomocou čerpadla s elektromotorom a hydraulického valca umiestneného vo vnútri stĺpa zdvíhacieho zariadenia.

Inštalácia na ramene

Snežné delá možno montovať na nosnom ramene s dĺžkou 12 m. Typickými príkladmi takéhoto využitia sú nedostatočne zasnežené široké zjazdovky, pri ktorých sa snežné delá musia v dôsledku poveternostných pomerov umiestniť na zjazdovke. Snežné delo sa obsluhuje prostredníctvom rádiového diaľkového ovládanie Bluetooth alebo prostredníctvom klávesnice umiestnenej vo výške očí.