+421(0)2 43 42 74 96 oltrade@oltrade.sk

Snowfactory technické zasnežovanie Ještěd

Firma OL TRADE s.r.o vyhrala v roku 2019 tender na dodávku obnovy a doplnenia zasnežovacieho systému v lyžiarskom stredisku Ještěd. Súťaže sa zúčastnili štyria dodávatelia – DemacLenco, Sufag, Supersnow a Technoalpin zastúpený firmou Oltrade. Naša víťazná ponuka obsahovala kombinovaný systém fixných zasnežovacích tyčí a kanónov, a takisto možnosť pripojenia mobilných diel na prioritné zjazdovky. Posilnením čerpacej stanice sme dosiahli skrátenie času zasneženia hlavných zjazdoviek. Takisto sme navrhli novšiu koncepciu postupného zasnežovania zjazdoviek po konzultáciách so skúsenými zasnežovačmi a manažérmi v stredisku.

V roku 2020 po začiatku pandémie sa prípravné práce z pohľadu kompletného povoľovania spomalili, a preto sa proces odlesňovania a nivelizácie zjazdovky začal s meškaním. Vedeli sme, že tento posun nás dostáva do časovej tiesne z pohľadu inštalácie a dohodli sme preto s investorom kompromisné dočasné riešenie.

 

 

 

 

Do spodnej časti zjazdovky sme prvý-krát inštalovali dve zariadenia TechnoAlpin SNOWFACTORY SF 100 Mobile. Tieto zariadenia sú schopné produkovať ľadové fliačky z čistej vody do teploty +25°C. Ideálne však pracujú s teplotami vzduchu pod 15°C a vstupnou teplotou vody okolo 5°C. V reálnych podmienkach sme sa dostali takmer na ideálnu produkciu – okolo 92m3 snehu za deň na zariadenie. Zariadenia sme spustili 12. novembra a od počiatku pracovali, po jemnom doladení prietokov chladiacej kvapaliny, takmer neustále bez potreby odmrazovania.

 

 

V zvyšnej časti novej zjazdovky č. 5Nová Skalka s parametrami – dĺžka 1580m, šírka cca 50m, prevýšenie 350m a so zaujímavým profilom(,) sa inštalovalo dočasné zasnežovanie. Toto pre nás znamenalo vymyslieť a naprojektovať nadzemné zasnežovanie s prepojením na existujúci zasnežovací systém. Museli sme myslieť na špecifiká tohto riešenia a prispôsobiť tomu pripojovacie šachty na súčasné potrubie, taktiež odvzdušňovacie a odkaľovacie komponenty. Spolu s miestnymi elektro-inžiniermi sme navrhli napájanie elektrantov tak, aby mohli naraz fungovať všetky odberné miesta. Tých nakoniec pribudlo 22 kusov a každé bolo osadené vyhrievaným hydrantom Technoalpin XE-valve, elektrantom Technoalpin a zasnežovacím delom. V stredisku boli použité existujúce zariadenia ako aj vysokovýkonné delá Technoalpin TF10 a delá novej generácie so združeným motorom pre turbínu a kompresor riadeným frekvenčným meničom – Technoalpin TR8. Tieto naše zariadenia pracovali v režime samostatných automatov a boli spúšťané vstupným tlakom vody a vhodnou zasnežovacou teplotou.

Výsledkom nášho snaženia spolu s ostatnými firmami bolo testovacie spustenie celého systému cca 1 mesiac od začiatku prác. Počas zasnežovacieho obdobia tento provizórny systém pracoval spoľahlivo a vďaka skúsenej a zanietenej obsluhe stredisko otvorilo svoju prevádzku 26.12.2020

Napriek snahám o otvorenie strediska sa počas sezóny COVID situácia nevyvíjala pozitívne a zjazdovka bola väčšinu času využívaná skialpinistami a pešími turistami.

Veríme že v roku 2021 systém dobudujeme a novú zjazdovku a zasnežovanie si užije oveľa väčšie množstvo spokojných klientov strediska Ještěd – Hory za rohem !